Laatst gewijzigd: 1 januari 2020

Dit is de website van BelegWijs, met URL https://www.belegwijs.nl ("Belegwijs.nl"). De site is eigendom van Seotope BV. Het bedrijf is gevestigd op ul. "Murphy" 4, et. 2, ap. 11, 1505 Sofia, Bulgarije, en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 204048208. Indien je contact met ons op wilt nemen kun je daarvoor het contactformulier gebruiken.

Wij respecteren jouw privacy als bezoeker van de site, en slaan je gegevens niet onnodig op. In dit privacybeleid lees je welke gegevens wij van je verzamelen; waarom we dat doen; hoe we deze gegevens gebruiken; welke andere bedrijven betrokken zijn bij de gegevensverwerking; en welke rechten je als bezoeker van de site hebt.

Jouw persoonlijke gegevens

Als niet-ingelogde bezoeker van onze site verzamelen we alleen de gegevens genoemd onder het kopje 'Cookies'.

Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier, dan moet je je naam, je emailadres, en je bericht invullen, en bij verzenden registreren wij je IP-adres. Wij gebruiken deze gegevens alleen om te kunnen reageren op je bericht en om spam tegen te gaan. Als je ons specifiek iets vraagt met betrekking tot je beleggingsrekening bij een aanbieder, dan kunnen we je gegevens delen met die aanbieder om je vraag te beantwoorden. Wij bewaren je emails maximaal vijf jaar als de inhoud belangrijk is voor onze website (bijvoorbeeld een klacht over een aanbieder), en anders maximaal een jaar.

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan vragen we je om je naam en je emailadres op te geven. We gebruiken je naam wanneer we contact met je opnemen. Je emailadres gebruiken we om je af en toe bericht te sturen over nieuwe artikelen op de site, beleggingsideeën, en andere belangrijke informatie voor onze lezers (maar nooit vaker dan één keer per maand). Deze berichten kunnen commerciële aanbiedingen bevatten. Wij bewaren je gegevens tot zes maanden nadat je je hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief om vragen over eerdere berichten te kunnen beantwoorden en om je in staat te stellen je aanmelding te heractiveren.

Gegevensverwerkers

Wij delen jouw persoonlijke gegevens nooit met derden anders dan beschreven onder 'Jouw persoonlijke gegevens' en 'Cookies', en met de hieronder genoemde bedrijven. We hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze bedrijven maken gebruik van moderne technologie om je gegevens veilig te bewaren. Alle communicatie met onze gegevensverwerkers is versleuteld. Personeel van gegevensverwerkende bedrijven krijgt geen inzage in je gegevens tenzij dat absoluut noodzakelijk is, en is in dat geval aan geheimhouding gebonden.

  • Google Ireland Ltd. De gegevens die wij verzamelen over je surfgedrag door middel van cookies van Google Analytics worden opgeslagen en verwerkt door Google.

  • Rochen Hosting Ltd. Wij hosten onze website en databases bij Rochen Hosting. De gegevens die je invult bij aanmelding voor de nieuwsbrief, en eventuele opmerkingen die je plaatst onder artikelen op onze site, worden versleuteld opgeslagen op de servers van Rochen Hosting.

  • Fastmail Pty. Ltd. Wij hosten onze emaildienst bij Fastmail. De gegevens die je via het contactformulier of per email met ons deelt worden versleuteld opgeslagen door Fastmail.

Jouw rechten

Je hebt op elk moment recht op inzage in, wijziging van, en aanvulling van de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt ons via het contactformulier verzoeken om je de gegevens te verstrekken die we over jou hebben opgeslagen. Wij geven binnen 72 uur gehoor aan zo’n verzoek.

Je hebt ook het recht om vergeten te worden. Als je wilt dat wij alle gegevens die we van je hebben verwijderen, vraag ons daar dan om via het contactformulier. In normale gevallen verwijderen we al je gegevens binnen 72 uur. De uitzondering daarop is als je bezoekgedrag op de site verdacht wordt van spam of fraude. In dat geval bewaren wij je emailadres en je IP-adres maximaal twee jaar om de integriteit van onze site te beschermen.

Wij nemen geen automatische besluiten op basis van je gegevens die in jouw nadeel kunnen uitpakken. Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je privacy of je persoonsgegevens omgaan, dan nemen wij deze serieus. Neem in dat geval graag contact met ons op via het contactformulier, en vermeld in het onderwerp dat het gaat om een klacht. Wij nemen je klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Je krijgt bij een klacht altijd antwoord van ons.

Tot slot wijzen we je op het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Belegwijs.nl maakt gebruik van cookies met verschillende doeleinden. Ten eerste gebruiken we functionele cookies om de site naar behoren te laten werken. Deze kunnen we plaatsen zonder dat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Ten tweede gebruiken we voorkeuren cookies om je voorkeuren voor het gebruik van de site op te slaan. Deze cookies registreren je IP-adres en de voorkeuren die je aangeeft tijdens je bezoek aan de site. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet elke keer het gebruik van cookies opnieuw te accepteren.

Ten derde gebruiken we statistische cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe onze site gebruikt wordt en deze te verbeteren. Deze cookies registreren je IP-adres, de land- en taalinstellingen van je browser, en je pagina van herkomst bij het bezoek aan onze website. Wij krijgen alleen geaggregeerd inzage in deze gegevens en kunnen deze nooit naar jou persoonlijk herleiden. Je gegevens worden maximaal 48 maanden bewaard door Google Analytics om lange-termijntrends zichtbaar te maken.

Voor zijn inkomsten is BelegWijs onder meer afhankelijk van advertenties. De advertenties die wij op onze site weergeven zijn afkomstig van externe partijen. In de meeste gevallen worden daarbij geen cookies geplaatst. In sommige gevallen worden het aantal impressies van de advertentie door de adverteerder bijgehouden met een 'tracking pixel', maar hierbij worden jouw persoonlijke gegevens niet verwerkt. Ten slotte gebruiken wij marketing cookies om gerichte advertenties van Google Adsense te kunnen vertonen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is goed mogelijk dat wij het privacybeleid in de toekomst wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat we overeenkomsten sluiten met nieuwe adverteerders of gegevensverwerkers, of omdat we nieuwe diensten gaan aanbieden. We adviseren je om regelmatig op deze pagina (www.belegwijs.nl/privacy) terug te keren om te kijken of je het met het privacybeleid eens bent.

Als de wijzigingen klein zijn en binnen de strekking van het bestaande privacybeleid vallen, dan gaan we er vanuit dat je deze bij voortgaand gebruik van de site accepteert. Bij substantiële wijzigingen stellen we je per email op de hoogte, en vragen je indien nodig opnieuw om het privacybeleid te accepteren.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid, dan kun je daarover altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.